Kovanie IV

TRONIC - SYSTÉM

- elektronické zabezpečenie uzáverov a riadenie vykurovania -TRONIC - SYSTÉM

Monitorovanie uzáverov + riadenie vykurovania

VDS - kontrola: Kontrola uzáverov do spúľ