Kovanie III

RAL-AhS - skúšaná bezpečnosť pre okno a vchodové dvere - (podľa RAL-RG 607/13)

Pri skúške RAL-AhS sa jedná čisto o skúšku kovania okna a dverí. Používa sa smernica AhS pre otváravé a otváravo-sklopné jednokrídlové, dvojkrídlové a trojkrídlové okná, alebo vchodové dvere ako aj pre šikmé a oblúkové okná, alebo vchodové dvere

Rozlišujeme medzi dvomi triedami odolnosti:

AhS-Štandard 200 Nm zodpovedá útoku so skrutkovačom 8 mm širokým
AhS-Extra 300 Nm zodpovedá útoku so skrutkovačom 14 mm širokým
Použitie: obytné priestory, prýzemia a ľahko dostupné balkóny
Typ útočníka: príležitostný vlamač
Hodnotenie: dobrá ochrana, každý roh je zabezpečený
Skúšobný proces: skúška opakovaná a vykonáva sa normovaným momentovým kľúčom skúšané okno má rozmery 1200 x1400 mm a je skúšané na presne určených bodoch 150 mm od rohov
Konštrukčné znaky: štandardné okná a dverné konštrukcie
Vypracovanie: dodržať presné rozmery okna a krídla a dbať na správnu teplotu pri zváraní rohov
Zasklenie: bezpečnostné sklo (odporučené)
Okenná kľučka: okenná kľučka s otočným cylindrom alebo blokovacím tlačidlom
Kovanie: pozri schému pre AhS štandard alebo extra
Montáž do stav. otvoru: štandardná montáž bežná v danej krajine
Dodatočná montáž: kedykoľvek možná
Podpora firmy Maco

 RAL-AhS Základy skúšobného procesu

Základy skúšobného procesu
Základy skúšobného procesu Základy skúšobného procesu

Rez profilu plastového okna AhS
Kovanie musí byť v oblasti i.S. čapov a i.S.

uzáverov priskrutkované a oceľovú výstuhu.

RAL-AhS Štandard a Extra

AhS-Štandard
Vhodné pre všetky bežné okenné konštrukcie.

AhS-Extra
Vhodnosť profilového systému musí byť dokázaná skúškou.
Preto môžu v schéme kovania nastať zmeny.

4 bezpečnostné uzávery a vodorovná sklopná závora a bezpečnostný rohový prevod EH a bezpečnostná stredová závora EH a dorazový valček 4 bezpečnostné uzávery a vodorovná sklopná závora a bezpečnostný rohový prevod EH a bezpečnostná stredová závora EH 2 bezpečnostné prítlačné pánty a dorazový valček
4 bezpečnostné uzávery
1 vodorovná sklopná závora
1 bezpečnostný rohový prevod EH
1 bezpečnostná stredová závora EH
1 dorazový valček
4 bezpečnostné uzávery
1 vodorovná sklopná závora
1 bezpečnostný rohový prevod EH
1 bezpečnostná stredová závora EH
2 bezpečnostné prítlačné pánty
1 dorazový valček
6 bezpečnostných uzáverov a vodorovná sklopná závora a bezpečnostný rohový prevod EH 3 bezpečnostné stredové závory 2 dorazové valčeky
6 bezpečnostných uzáverov
1 vodorovná sklopná závora
1 bezpečnostný rohový prevod EH
3 bezpečnostné stredové závory
2 dorazové valčeky

Náradie - pre ručné skúšky vlámaním - podľa normy ENV-1627-30

Sada náradia A WK 2 Sada náradia B WK 3
Sada náradia A WK 2 Sada náradia B WK 3 (používa sa spolu so sadou A)
Základná sada náradia k WK 1-6.
 Základná sada náradia k WK 1-6.

obrazené náradie sa smie používať len na účely, na ktoré je určené!

 

EN-V 1627 - 30 “Európska normovaná bezpečnosť“ (Systémová skúška)

Okná vyrobené podľa EN-V ponúkajú, v závislosti od bezpečnostnej triedy, zvýšenú ochranu pred príležitostnými zlodejmi až po skúsených vlamačov, s jednoduchým až po šeciálne náradie na páčenie.

Národná norma pre: Nemecko DIN V EN-V 1627-30
  Rakúsko NORM B 5338 +S6055 1-4
  Švajčiarsko SN V EN-V 1627-30
  Holandsko NEN 509

Skúšky podľa týchto noriem sú kompletné systémové skúšky hotového okna a musia byť vyžadované od výrobcu okien a vykonávané v príslušnom inštitúte pre skúšky tohto druhu. Na medzinárodnej úrovni je možné za určitých podmienok, s návodom a určitým dozorom, využívať vysvedčenia kontroly výrobcov systémov (kovanie, profily). Norma sa delí na 6 tried s rozličnými požiadavkami. Skúšky okien majú zmysel v triede 1-3. Sú to miesta s vysokým rizikom vlámania, obytné domy, obchody a pod.

Váš odborný poradca Vás rád oboznámi so skúsenosťami z rôznych skúšok a poradí Vám tiež čo je pri okennej konštrukcii obzvlášť dôležité. Ak je potrebné, vykonajú sa pre Vás aj "predskúšky" v centrále MACO-Salzburg.

Trieda bezpečnosti 1

Miesto použitia: obytné priestory ako prízemie a ľahko dostupné balkóny
Typ útočníka: príležitostný vlamač
Zabezpečenie: proti manuálnemu násiliu bez použitia náradia
Hodnotenie: dobrá ochrana, každý roh je zabezpečný
Skúšobný proces: POZOR: Dynamická skúška (vrece piesku 30 kg) musí obstáť, preto je potrebné takmer vždy použiť bezpečnostné sklo. Nevykonáva sa žiadna manuálna skúška!
Vypracovanie: dodržať presné rozmery okna a krídla a dbať na správnu teplotu pri zváraní rohov
Zasklenie: žiadne požiadavky
Okenná kľučka: Okenná kľučka "TRESOR" s cylindrom alebo blokovacím tlačidlom. POZOR!
Kľučku s blokovacím tlačidlom použiť len pri použití bezpečnostného skla.
Kovanie: ako AhS-extra
Montáž: pozri správu zo skúšky
Dodatočná montáž: je možná, ale všetky požiadavky zo skúšobnej správy sa musia presne dodržať

Trieda bezpečnosti 2

Miesto použitia: obytný priestor s vyšším rizikom vlámania a obchodné priestory
Typ útočníka: skúsený vlamač s použitím náradia
Zabezpečenie: proti útoku s obyčajnými páčidlami ako skrutkovače, kliny a pod.
Hodnotenie: dobrá ochrana, keďže sú všetky body útoku zabezpečené
Skúšobný proces: Statická skúška (tlakový cylinder), dynamická skúška s nárazovým telesom (vrece piesku). Manuálna skúška (sada náradia A) s predskúškou (analýza slabých miest) a hlavná skúška 3 minúty.
Konštrukčné znaky: štandardné okenné a dverné konštrukcie
Vypracovanie: dodržať presné rozmery okna a krídla a dbať na správnu teplotu pri zváraní rohov
Zasklenie: Podľa EN 356 P4 (=A3).
Okenná kľučka: uzatvárateľná okenná kľučka "TRESOR" s otočným cylindrom alebo blokovacím tlačidlom s 100 Nm
Kovanie: pozri schému kovania
Montáž do otvoru: podrobný návod na montáž a informácie a murive, skrutkách a
zadných murovkách je priložený ku každému osvedčeniu a musí sa
presne dodržať.
 

WK 2 / EN-V 1627-30

Rez profilu plastového okna WK 2 Rez profilu plastového okna WK 2

Rez profilu plastového okna WK 2

Presne dodržať 12 mm falc
S hliníkovým profilom
Sklo zlepiť s krídlom (silikónové lepidlo, napr.:

Rota Bond,Soundal Fix All alebo studené zváranie)

Dôležité upozornenie: Pri nalepovaní skla lep preveriť na znášanlivosť

s konštrukciou okna.
Lištu pre sklo spojiť s krídlovým profilom studeným zváraním
Sklo A3 / P4.
Kovanie priskrutkovať na výstuhu rámu a krídla

Štulp
9 bezpečnostných uzáverov a vodorovná sklopná závora a rohový prevod bezpečnostný EH a stredová závora bezpečnostná EH .. 15 bezpečnostných uzáverov a vodorovná - sklopná závora a rohový prevodbezpečnostný EH ..

9 bezpečnostných uzáverov
1 vodorovná sklopná závora
1 rohový prevod bezpečnostný EH
1 stredová závora bezpečnostná EH
1 prevodovka bezpečnostná EH bez sklopného čapu
1 dorazový valček

Počet EH uzatváracích bodov závisí od druhu profilu, konštrukcie a rozmeru okna.

15 bezpečnostných uzáverov
1 vodorovná - sklopná závora
1 rohový prevodbezpečnostný EH
3 stredové závory bezpečnostné EH
1 prevodovka bezpečnostná EH bez sklopného čapu
2 nožnice bezpečnostné EH (od š. 800 mm)
1 bezpečnostná štulpová prevodovka EH
1 rohový uzáver bezpečnostný EH2 dorazové valčeky

WK 2 plastové okno dvojkrídlové (štulp)

Počet EH uzatváracích bodov závisí od druhu profilu, konštrukcie a rozmeru okna.

Trieda bezpečnosti 3

Miesto: obchodné priestory s vyskokým rizikom vlámania (zlatníctva, banky a pod.)
Typ útočníka: skúsený vlamač so špeciálnym náradím
Zabezpečenie: proti útoku so špeciálnym náradím (široký skrutkovač, klin a pod.)
Hodnotenie: veľmi dobrá ochrana, všetky stavebné prvky sú posilnené
Skúšobný proces: Statická skúška (tlakový cylinder) a dynamická skúška s nárazovým telesom (vrece piesku). Manuálna skúška (sada náradia A+B) s predskúškou (analýza slabých miest) a hlavná skúška 5 minút.
Konštrukčné znaky: štandardné okenné a dverné konštrukcie s výstužami v rámovom a krídlovom profile
Vypracovanie: dodržať presné rozmery okna a krídla a dbať na správnu teplotu pri zváraní rohov
Zasklenie: podľa EN 356 P4 (=B1)
Okenná kľúčka: okenná kľučka "TRESOR" s cylindrom alebo blokovacím tlačidlom s 100Nm
Montáž do stav. otvoru: podrobný návod na montáž s informáciami o murive, skrutkách a zadných murovkách je priložený ku každému osvedčeniu a musí sa presne dodržať

WK 3 / EN-V 1627-30

Rez profilu plastového okna WK 3 12 bezpečnostných uzáverov a rohový prevod bezpečnostný EH a stredová závora bezpečnostná EH DIN ..

Rez profilu plastového okna WK 3

Presne dodržať 12 mm falc
Sklo P5
Sklo zlepiť s krídlom (silikónové lepidlo napr. Rota Bond, Soundal Fix All)
Priskrutkovať lištu pre sklo
Kovanie priskrutkovať na rám a výstuhu

Špeciálne kovanie - schéma pre zloženie kovania predstavuje návrh.Počet bezpečnostných uzáverov je potrebné prispôsobiť druhu profilu.

12 bezpečnostných uzáverov
1 rohový prevod bezpečnostný EH
1 stredová závora bezpečnostná EH DIN
1 prevodovka bezpečnostná EH
1 rohové ukončenie bezpečnostné EH
1 rohový prevod bezpečnostný s namontovaným pántovým-krídlovým dielom
1 sklopná vodorovná závora pre oblúkové a šikmé okná

Dištančné podložky a prenos sily pre WK 1 až WK 3

Dištančné podložky a odvádzanie (prenos) sily......

tieto podložky v oblasti bezpečnostných uzáverov EH , v prípade páčenia, odvádzajú vzniknuté sily.

schéma pre dištančné podložky a ich odvádzanie sily