Kovanie II

MACO

- základná bezpečnosť- neskúšaná bezpečnosť -

Stupne: A B C D

Použitie: bežný obytný priestor
Zabezpečenie: Proti vandalizmu
Hodnotenie: nízka ochrana, chráni len bodovo
Skúšobný proces: žiadny
Konštrukčné znaky: štandardné okenné konštrukcie
Zasklenie žiadne požiadavky
Okenná kľučka: okenná kľučka s blokovacím tlačidlom alebo otočným cylindrom
Montáž do stavebného otvoru: štandardná
Dodatočná montáž: kedykoľvek možná
Bezpečnosť stupňa A Bezpečnosť stupňa B Bezpečnosť stupňa C Bezpečnosť stupňa D

Základná bezpečnosť A

Bezpečnostný uzáver 
 a 2 sklopné vodorovné závory Bezpečnostný uzáver 
 a 2 bezpečnostné prevodovky EH
Štandardné riešenie :
1 bezpečnostný uzáver
2 sklopná vodorovná závora
Alternatívne riešenie
1 bezpečnostný uzáver
2 bezpečnostná prevodovka EH
Základná bezpečnosť A
Bezpečnostný uzáver 
 a sklopná vodorovná závora pre oblúkové okná

Základná bezpečnosť B

2 bezpečnostné uzávery a sklopná vodorovná závora 2 bezpečnostné uzávery a sklopná vodorovná závora a bezpečnostný prítlačný pánt

2 bezpečnostné uzávery
1 sklopná vodorovná závora

2 bezpečnostné uzávery
1 sklopná vodorovná závora
1 bezpečnostný prítlačný pánt

2 bezpečnostné uzávery
a sklopná vodorovná závora pre oblúkové a šikmé okná
a bezpečnostný rohový prevod EH s namontovaným pántom
- krý­dlovým dielom 2 bezpečnostné uzávery
a sklopná vodorovná závora pre oblúkové a šikmé okná
a bezpečnostný rohový prevod EH s namontovaným pántom
- krý­dlovým dielom

2 bezpečnostné uzávery
1 sklopná vodorovná závora pre oblúkové a šikmé okná
1 bezpečnostný rohový prevod EH s namontovaným pántom
- krý­dlovým dielom

2 bezpečnostné uzávery
1 sklopná vodorovná závora pre oblúkové a šikmé okná
1 bezpečnostný rohový prevod EH s namontovaným pántom
- krý­dlovým dielom

Základná bezpečnosť C

Štandardné riešenie: 2 bezpečnostné uzávery a sklopná vodorovná závora a bezpečnostný rohový prevod EH Alternatívne riešenie:
2 bezpečnostné uzávery a bezpečnostná OS prevodovka fix EH a bezpečnostný rohový prevod EH
Štandardné riešenie:
2 bezpečnostné uzávery
1 sklopná vodorovná závora
1 bezpečnostný rohový prevod EH
Alternatívne riešenie
2 bezpečnostné uzávery
1 bezpečnostná OS prevodovka fix EH
1 bezpečnostný rohový prevod EH
2 bezpečnostné uzávery
a sklopná vodorovná závora a bezpečnostný rohový prevod EH
2 bezpečnostné uzávery
1 sklopná vodorovná závora
1 bezpečnostný rohový prevod EH
2 bezpečnostné uzávery
a sklopná vodorovná závora pre oblúkové a šikmé okná a bezpečnostné ukončenie EH 180° 2 bezpečnostné uzávery a sklopná vodorovná závora pre oblúkové a šikmé okná a bezpečnostný rohový prevod EH pre šikmé okná
2 bezpečnostné uzávery
1 sklopná vodorovná závora pre oblúkové a šikmé okná
1 bezpečnostné ukončenie EH 180°
2 bezpečnostné uzávery
1 sklopná vodorovná závora pre oblúkové a šikmé okná
1 bezpečnostný rohový prevod EH pre šikmé okná

Základná bezpečnosť D

3 bezpečnostné uzávery a sklopná vodorovná závora
a bezpečnostný rohový prevod EH 3 bezpečnostné uzávery a sklopná vodorovná závora a bezpečnostný rohový prevod EH a bezpečnostný prítlačný pánt
3 bezpečnostné uzávery
1 sklopná vodorovná závora
1 bezpečnostný rohový prevod EH
3 bezpečnostné uzávery
1 sklopná vodorovná závora
1 bezpečnostný rohový prevod EH
1 bezpečnostný prítlačný pánt
3 bezpečnostné uzávery a sklopná vodorovná závora pre oblúkové a šikmé okná a bezpečnostný rohový prevod EH pre šikmé okná a bezpečnostný rohový prevod EH s namontovaným pántom - krýdlovým dielom 3 bezpečnostné uzávery a sklopná vodorovná závora pre oblúkové a šikmé okná a bezpečnostné ukončenie EH 180° a bezpečnostný rohový prevod EH s namontovaným pántom - krýdlovým dielom
3 bezpečnostné uzávery
1 sklopná vodorovná závora pre oblúkové a šikmé okná
1 bezpečnostný rohový prevod EH pre šikmé okná
1 bezpečnostný rohový prevod EH s namontovaným pántom
- krýdlovým dielom

3 bezpečnostné uzávery
1 sklopná vodorovná závora pre oblúkové a šikmé okná
1 bezpečnostné ukončenie EH 180°
1 bezpečnostný rohový prevod EH s namontovaným pántom
- krýdlovým dielom