Kovanie

Technická bezpecnosť
 

KTO a KEDY sa vláme?

"Príležitosť robí zlodeja", hovorí staré príslovie a presne o týchto zlodejov resp. vlamačov ide. Hlavne v čase od 12-20 hod. si spontánne vyberajú objekty, ktoré pre nich nepredstavujú takmer žiadnu prekážku.

Čas vlámania

KADIAĽ sa vlámania vykonávajú?

Cesta vlámača vedie podľa štatistík vo viac ako 80% prípadov cez okno a terasové dvere a nie ako sa mylne predpokladá, cez vchodové dvere domu či bytu.

Miestá vlámania

-(Ne)známa bytosť

AKO sa vlámania vykonávajú?

Relatívne rýchlo a s jednoduchým náradím môže vlamač vypáčiť okno. Takmer 70% vlámaní cez okno je prevedené so skrutkovačom širokým 6-12 mm.

Spôsob vlámania Bezpečnostný čap

MACO spoľahlivo

MACO spoľahlivý

- Žiadna práca s nastavovaný­m. Sám sa prispôsobý­ medzere vo falci (až ± 2 mm).

- Lahký chod vďaka vysokopevným materiálom a klznej vrstve.

- Možnosť kombinovania so štandardným aj bezpečnostným uzáverom.

- Inteligentná bezpečnosť spúľ.