Drevo

Kvalitu našich dverý a okien zabezpečuje trojvrstvový lepený smrek z 3 lamiel, ktorý im zaručuje dlhodobý život.

Technické parametre Eurohranolov

Drevina: smrek
Charakteristika: trojvrstvový, lepený z 3 lamiel hrúbky 24 mm - zrezané hrany
Vlhkost: 12 % +2, -3%
  max. rozdiel vlhkosti lamiel a pre jednotlivé casti cinkovanej lamely je 3%
Lepenie: lepidlo na báze PVAc
  D - 4 podla DIN EN 204 (STN EN 204)
Cinky: v lamelách A a C je prý­pustná dlžka od 300 mm+
  v stredovej lamele B od 200 mm+
Letokruhy: max. kolmý odstup 6 mm
  pomer šý­rok letokruhov pri cinkovanej lamele je max. 1:1,5
  (neplatý­ pre lamelu B)
Lepené spoje: nepripúštajú sa nezlepené spoje
  Lepná škára do 0,1 mm
  pevnost cinkového spoja - 75 % lomu v dreve

Prierez eurohranolu