Cenová ponuka

Typ:
Drevina a plastový profil:
Zasklenie:

Medzisklenné ozdobné priečky:


Jednodielne okno - pevne zasklené (neotvárateľné):
šýrka x výška počet ks
   

Dvojdielne okno - pevne zasklené (neotvárateľné):
šýrka x výška počet ks
   

Jednokrýdlové okno - otváravo-sklopné
šýrka x výška počet ks
   

Dvojkrýdlové okno - otváravo-sklopné
šýrka x výška počet ks
   

Dvojkrýdlové okno s nadsvetlýkom - otváravo-sklopné
šýrka x výška počet ks

   

Trojkrýdlové okno - otváravo-sklopné
šýrka x výška počet ks
   

Balkónové dvere jednokrý­dlové - otváravo-sklopné
šýrka x výška počet ks
   

Balkónové dvere dvojkrýdlové - otváravo-sklopné
šýrka x výška počet ks
   

Vchodové dvere:
šýrka x výška počet ks
   
   

Vás meno/firma: *
Mail: *
Telefon: *
Vaša adresa:
Miesto stavby:

 

Otvorové výplne, ktoré nie sú vo formulári, prípadne poznámky a doplnujúce údaje:

  *povinné